Kế toán được xem là là một công cụ hữu hiệu trong quản lý kinh tế với chức năng phân tích, xử lí dữ liệu, truyền tải thông tin đầy đủ, chính xác đến những nhà quản lý, tạo cơ sở vững chắc cho nhà quản lý có được các quyết sách kinh doanh đúng đắn, từ đó giúp doanh nghiệp có hướng đầu tư phù hợp nhằm đảm bảo kết quả hoạt động và không ngừng tăng trưởng. Vậy sơ đồ bộ máy kế toán công ty cổ phần thế nào? Kế toán Thái Phong trân trọng giới thiệu quý khách hàng xem bài phân tích dưới đây của chúng tôi.

> Xem thêm: Lập báo cáo tài chính trên excel hiệu quả dành cho bạn

sơ đồ bộ máy kế toán công ty cổ phần

Tìm hiểu về công ty cổ phần trước khi biết về sơ đồ bộ máy kế toán công ty cổ phần

Công ty cổ phần là như thế nào?

 Theo định nghĩa tại Điều 111 Luật Doanh nghiệp 2020 thì công ty cổ phần là là doanh nghiệp tư nhân 

 có Vốn điều lệ được phân chia làm các lần khác nhau đó là cổ phần; 

 quy định Cổ đông có thể là tổ chức hoặc cá nhân với số lượng cổ đông ít nhất là 03 và không giới hạn số lượng tối đa – 

 Cổ đông phải có trách nhiệm đối với những khoản vay và nghĩa vụ tài chính khác của doanh nghiệp không giới hạn tổng số vốn đã đầu tư tại doanh nghiệp; 

 – Cổ đông có quyền được chuyển nhượng cổ phần của mình sang người khác, ngoại trừ quy định nêu tại khoản 3 Điều 120 và khoản 1 Điều 127 của Luật doanh nghiệp 2020. 

 – Công ty cổ phần có hiệu lực tính từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp. 

 – Công ty cổ phần có toàn quyền bán cổ phần, nợ và những sản phẩm tài chính khác của công ty. 

Kết luận

Công ty cổ phần là hình thức đặc thù của công ty góp vốn. Công ty thường quan tâm đến cổ phần mà không phải quan tâm về danh tính người người vốn. Do vậy, công ty thường đông cổ đông và nhiều người không am hiểu trong làm ăn cũng có thể tham gia hùn vốn thành lập công ty cổ phần. Là một doanh nghiệp có cấu trúc tổ chức chặt chẽ, thế cho nên vấn đề tổ chức bộ máy kế toán của công ty cũng là điều được rất quan tâm. 

> Xem thêm: Bảng cân đối phát sinh và một số điều bạn cần biết

sơ đồ bộ máy kế toán công ty cổ phần

Sơ đồ bộ máy kế toán công ty cổ phần như thế nào?

Bộ máy kế toán của công ty cổ phần là đội ngũ những người làm việc kế toán tại công ty cộng với các phương tiện thiết bị chuyên dùng có thể ghi chép, phân tích tổng hợp toàn bộ thông tin liên quan đến hoạt động kế toán trong công ty từ khâu thu thập, kiểm tra và thực hiện đến khâu thống kê nhằm đảm bảo những dữ liệu cơ bản cho mọi giao dịch của doanh nghiệp. Vấn đề nhân lực để làm nghiệp vụ kế toán có vai trò lớn nhất đối với tổ chức kế toán của công ty cổ phần. Tổ chức nhân sự làm sao để mỗi người phát huy được cao nhất khả năng của bản thân mình đồng thời ảnh hưởng tốt lên các đơn vị hoặc người khác có liên đới là mục đích của tổ chức bộ máy kế toán

Cơ sở xây dựng sơ đồ bộ máy kế toán công ty cổ phần

 Việc thành lập bộ máy kế toán phải bám theo các cơ sở sau đây 

 – Mức phân cấp quản lý kinh tế và tài chính kế toán. 

 có Quy mô hoạt động của đơn vị. 

 – Hình thức tổ chức và quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh. 

 – Tổ chức bộ máy kế toán theo kinh nghiệm làm việc của các nhân viên đang có. 

 – Mức độ khai thác và ứng dụng những phương tiện kĩ thuật này. 

 – Quy mô và phạm vi địa bàn hoạt động của đơn vị. 

 Theo đó, có thể phân làm 3 hình thức tổ chức bộ máy kế toán công ty cổ phần như sau: 

 – Hình thức tổ chức bộ máy kế toán tập trung; 

 – Hình thức tổ chức bộ máy kế toán phân tán; 

 – Hình thức tổ chức bộ máy kế toán vừa tập trung vừa phân tán. 

> Xem thêm: Dịch vụ tư vấn thuế tại Hải Phòng

sơ đồ bộ máy kế toán công ty cổ phần

Các sơ đồ bộ máy kế toán công ty cổ phần

Hình thức tổ chức bộ máy kế toán tập trung

 Mô hình tổ chức bộ máy kế toán công ty doanh nghiệp 

 Hình thức tổ chức bộ máy kế toán tập trung là hình thức tổ chức đó mọi công tác kế toán của công ty cổ phần được tiến hành tập trung về phòng kế toán công ty. Với những bộ phận khác không tổ chức bộ máy kế toán tập trung mà có bố trí một số nhân viên thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn kiểm tra công tác kế toán chung như tiếp nhận kiểm tra chứng từ, ghi sổ hạch toán nghiệp vụ đáp ứng các yêu cầu quản lý sản xuất kinh doanh của riêng bộ phận đó, lập báo cáo nghiệp vụ rồi tổng hợp chứng từ cùng báo cáo về phòng kế toán công ty nhằm xử lý và tiến hành công tác kế toán. 

 Ưu điểm: Mô hình bộ máy này có một số ưu điểm sau: 

 – Dễ kiểm tra và hướng dẫn nghiệp vụ cho tất cả. 

 – Thuận tiện cho việc phân công và quản lý công việc. 

 – Dễ dàng cho việc sử dụng các phương tiện xử lý dữ liệu. 

 Nhược điểm: Phạm vi hoạt động của công ty không tập trung và phương tiện truyền thông tin tức còn ít gây khó khăn đối với việc kiểm tra, quản lý của kế toán trưởng. 

Hình thức tổ chức bộ máy kế toán phân tán

Hình thức tồ chức kế toán phân tán là hình thức tổ chức đó công tác kế toán không chỉ được tiến hành ở phòng kế toán công ty cổ phần mà được tiến hành tại các bộ phận khác trong doanh nghiệp hay đơn vị sản xuất của công ty. Công việc kế toán tại những bộ phận khác được bộ máy kế toán ở đơn vị đó đảm nhiệm bao gồm công việc kế toán ban đầu, kiểm tra xử lý chứng từ đến kế toán chung và kế toán tổng hợp một vài hay tất cả các mục hàng kế toán và lập báo cáo kế toán thuộc thẩm quyền của bộ phận theo yêu cầu của kế toán trưởng. 

Phòng kế toán của công ty thực hiện tổng hợp thông tin từ báo cáo do nhiều bộ phận gửi về nhằm đánh giá những nghiệp vụ có tính đặc thù trong doanh nghiệp và lập báo cáo theo qui định của pháp luật đồng thời thực hiện việc hướng dẫn kiểm tra công tác kế toán của từng bộ phận. Hình thức kế toán này được ứng dụng hữu hiệu trong những công ty cổ phần có quy mô lớn – liên hiệp sản xuất kinh doanh. 

Ưu điểm: Mô hình này giúp việc kiểm tra và theo dõi hoạt động của các đơn vị trực thuộc được nhanh chóng. 

Nhược điểm: Việc tổng hợp và lập báo cáo thường hay gặp khó khăn. Bộ máy kế toán nhỏ. 

> Xem thêm: Dịch vụ kế toán Hải Phòng

sơ đồ bộ máy kế toán công ty cổ phần

Hình thức tổ chức bộ máy kế toán vừa tập trung vừa phân tán

Mô hình tổ chức bộ máy kế toán của doanh nghiệp 

Hình thức tổ chức bộ máy kế toán vừa tập trung vừa phân tán là hình thức tổ chức bộ máy tổng hợp hai hình thức tổ chức trên. Bộ máy tổ chức theo hình thức này bao gồm phòng kế toán trung tâm của công ty cùng một số bộ phận kế toán và nhân viên kế toán tại những bộ phận khác. Phòng kế toán trung tâm thực hiện kế toán những nghiệp vụ có ảnh hưởng đến công ty cùng một số bộ phận khác không tổ chức kế toán. Đồng thời, thực hiện tổng hợp các tài liệu kế toán ở những bộ phận khác có tổ chức kế toán gửi về để lập báo cáo chung của đơn vị và hướng dẫn kiểm tra toàn bộ công tác kế toán hoặc kiểm tra kế toán cả đơn vị. Các bộ phận kế toán tại những bộ phận khác thực hiện công tác kế toán bao gồm đầy đủ mọi nghiệp vụ kế toán có ở bộ phận đó theo sự phân công của phòng kế toán trung tâm. Các nhân viên kế toán tại những bộ phận có trách nhiệm lập chứng từ, kiểm tra và có thể xử lý tạm thời chứng từ hoặc phải gửi chứng từ kế toán đến phòng kế toán trung tâm. 

 Hình thức tổ chức bộ máy kế toán này cũng thích hợp với một số công ty cổ phần có quy mô lớn nhưng mỗi bộ phận lại có sự phân cấp quản lý khác nhau thực hiện công tác quản lý theo sự phân công đó.

Trên đây là tìm hiểu về sơ đồ bộ máy kế toán công ty cổ phần của chúng tôi. Hy vọng bài viết này sẽ cung cấp cho các bạn những thông tin hữu ích. Đừng quên truy cập website https://thaiphonggroup.com/ hoặc liên hệ với hotline 090.6151.768 của chúng tôi để nhận thông tin về những sản phẩm mới nhất nhé. Đồng thời, quý khách hàng có thể ghé thăm công ty chúng tôi tại địa chỉ: Tầng 2 – SH508 San Hô, KĐT Vinhomes Marina – đường Võ Nguyên Giáp, P. Vĩnh Niệm, Q.Lê Chân, TP.Hải Phòng. Kế toán Thái Phong luôn đặt chất lượng dịch vụ lên hàng đầu. Thái Phong rất hân hạnh được hợp tác và cung cấp cho khách hàng những dịch vụ chất lượng nhất nhằm đem đến sự hài lòng cho khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *