Tag Archives: 7 nguyên tắc kế toán

Tìm hiểu về 7 nguyên tắc kế toán

Nguyên tắc kế toán có vai trò rất quan trọng trong việc định khoản hạch toán kế toán và lập các báo cáo kế toán, tài chính. Tuy nhiên, rất nhiều bạn kế toán viên lại không năm vững những nguyên tắc kế toán nên đã để xảy ra những sai sót và bị phạt. […]

Những điều cần biết về 7 nguyên tắc kế toán

Đối với bất kỳ một nhân viên kế toán nào khi khởi đầu công việc cần phải nắm bắt vững những quy tắc kế toán căn bản của toàn bộ quá trình tiến hành hạch toán và báo cáo tài chính cho bất kỳ tổ chức và doanh nghiệp nào. Trong bài phân tích dưới […]