Tag Archives: bảng cân đối số phát sinh

Những điều bạn chưa biết về bảng cân đối số phát sinh

hach-toan-le-phi-hai-quan-hang-nhap-khau

Bảng cân đối số phát sinh là tài liệu vô cùng quan trọng. Nó phản ánh tổng quát tình hình tăng giảm và hiện có tài sản, nguồn vốn trong kỳ báo cáo và từ đầu năm đến cuối kỳ báo cáo của mỗi doanh nghiệp. Vậy bảng cân đối số phát sinh là gì […]