Tag Archives: báo cáo tài chính năm 2023

Tìm hiểu về báo cáo tài chính năm 2023

Báo cáo tài chính năm 2023 (BCTC) là báo cáo bao gồm các thông tin liên quan đến hoạt động tài chính của doanh nghiệp như: tài sản, nợ, vốn chủ sở hữu, doanh thu, dòng tiền, lợi nhuận,… Báo cáo tài chính có tên tiếng anh là Financial Statement. Hãy cùng kế toán Thái Phong […]