Tag Archives: báo cáo tổng hợp kế toán

Báo cáo tổng hợp kế toán gồm những gì?

Trước mỗi mùa gửi báo cáo tài chính, kế toán tổng hợp sẽ cần phải thực hiện khá nhiều công tác như rà soát lại số liệu, đối chiếu chứng từ liên quan, kết xuất chi phí, khấu hao, thuế, thu nhập, . .. Nhằm hỗ trợ cho bạn có một hệ thống những phần […]