Tag Archives: Bệnh viện có xuất hóa đơn đỏ không?

Bệnh viện có xuất hóa đơn đỏ không?

“Hóa đơn đỏ” là cách gọi dân gian của hóa đơn giá trị gia tăng (hóa đơn dành cho các tổ chức khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ). Trường hợp nếu quý bạn đọc đi khám chữa bệnh thì Bệnh viện có xuất hóa đơn đỏ không? Mời quý bạn […]