Tag Archives: các hình thức sổ kế toán

Các hình thức sổ kế toán bạn nên biết

Công việc kế toán tại mỗi doanh nghiệp lúc nào cũng bắt đầu với chứng từ gốc rồi kết thúc là hệ thống báo cáo kế toán qua quy trình ghi, theo dõi, phân tích để tổng hợp dữ liệu vào hệ thống sổ kế toán. Việc sử dụng cách thức lập sổ sách kế […]