Tag Archives: cách tính thuế

Cách tính thuế tndn tạm tính mà bạn nên biết

Thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính là một trong những khoản tiền thuế doanh nghiệp tạm đóng hàng tháng hay hàng quý, được căn cứ theo kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Việc tạm tính thuế thu nhập doanh nghiệp đôi lúc dẫn đến việc số thuế phải nộp trong kỳ bị tăng […]