Tag Archives: cân đối

Tìm hiểu về bảng cân đối tài khoản

Bảng cân đối tài khoản là một trong những bảng báo cáo tài chính quan trọng đối với các doanh nghiệp. Tất cả các nghiệp vụ về tài sản, nguồn vốn phát sinh từ đầu năm đến cuối kỳ trong doanh nghiệp đều sẽ được ghi lại. Vậy bảng cân đối tài khoản là gì? […]

Cách cân đối hóa đơn đầu ra và đầu vào

Cách cân đối hóa đơn đầu ra và đầu vào là nghiệp vụ quan trọng đối với kế toán. Hóa đơn đầu vào, đầu ra có liên quan trực tiếp đến chi phí, lợi nhuận của doanh nghiệp. Việc cân đối thuế đầu ra – đầu vào sẽ giúp doanh nghiệp kiểm soát được chi […]