Tag Archives: chi phí biên

Chi phí biên và những điều bạn cần biết

Khái niệm chi phí biên (Marginal Cost) là gì? Lấy ví dụ về chi phí biên? Công thức tính chi phí biên? Mối quan hệ giữa chi phí biên với các loại chi phí khác? Những phần chi phí tăng thêm khi sản xuất phần sản lượng đầu ra của đơn vị kinh doanh được […]