Tag Archives: chi phí khác

Trả lời câu hỏi chi phí khác là gì

Quá trình hoạt động của doanh nghiệp thường phát sinh rất nhiều khoản chi phí. Có những khoản chi phí phát sinh thường xuyên, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường, nhưng cũng có những khoản chi phí phát sinh phát sinh không thường xuyên, phát sinh từ những hoạt động khác […]