Tag Archives: chi phí sản xuất

Tìm hiểu về bút toán kết chuyển chi phí sản xuất

Một trong những công việc cần làm của kế toán viên vào cuối tháng là bút toán sổ sách. Bút toán cuối tháng trong doanh nghiệp sản xuất cần phải thực hiện? Và chi phí là gì? Những nhầm lẫn về chi phí mà mọi người thường gặp phải và phân loại chi phí như […]