Tag Archives: chi phí

Chi phí tài chính trong báo cáo tài chính

Chi phí tài chính trong báo cáo tài chính là gì? Ý nghĩa của chi phí tài chính như thế nào? Hãy cùng phân tích tài chính tìm câu trả lời trong bài viết dưới đây của kế toán Thái Phong > Xem thêm: Hướng dẫn báo cáo tài chính trên excel     Khái niệm […]

Chi phí biên và những điều bạn cần biết

Khái niệm chi phí biên (Marginal Cost) là gì? Lấy ví dụ về chi phí biên? Công thức tính chi phí biên? Mối quan hệ giữa chi phí biên với các loại chi phí khác? Những phần chi phí tăng thêm khi sản xuất phần sản lượng đầu ra của đơn vị kinh doanh được […]

Phân bổ chi phí công cụ dụng cụ

Chi phí mua công cụ, dụng cụ có được phân bổ chi phí công cụ dụng cụ của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ không? Hãy cùng kế toán Thái Phong đi tìm hiểu trong bài viết sau đây nhé. > Xem thêm Thế nào là phạt nộp chậm tờ khai? Phân bổ […]

Tìm hiểu các loại chi phí trong kế toán

cong-viec-ke-toan-gia-thanh-1

Nắm và hiểu các loại chi phí trong kế toán doanh nghiệp là một vấn đề đáng cần lưu tâm của những người chủ doanh nghiệp. Có thể hiểu là chi phí chính là yếu tố quyết định của sự phát triển của doanh nghiệp. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu sâu hơn về […]