Tag Archives: chỉ tiêu

Tìm hiểu thêm về chỉ tiêu 37 38 trên tờ khai thuế gtgt

Kê khai và nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng tháng hoặc quý là việc làm cần thiết và bắt buộc của các kế toán doanh nghiệp. Dưới đây, bài viết sau của kế toán Thái Phong sẽ cập nhật tới kế toán doanh nghiệp một số quy định về tờ khai  GTGT và […]

Các chỉ tiêu trên bảng cân đối kế toán

Bảng cân đối kế toán là một công cụ quan trọng trong lĩnh vực kế toán được sử dụng để tổng hợp và hiển thị chi tiết các thông tin liên quan đến tài sản và nguồn thu của một doanh nghiệp trong một khoảng thời gian nhất định trong năm tài chính. Vậy, bạn […]