Tag Archives: chuẩn mực kế toán

Tìm hiểu về chuẩn mực kế toán

Nhiều hơn những chuẩn mực kế toán quốc tế và báo cáo tài chính quốc tế. Dự thảo danh mục chuẩn mực IAS và IFRS phiên bản mới nhất hiện tại. IAS và IFRS là một tập hợp của những tiêu chuẩn về các hoạt động tài chính, kỹ năng kế toán mà tất cả […]