Tag Archives: chứng từ thuế

Thủ tục hủy chứng từ khấu trừ thuế tncn

Từ ngày 01/7/2022, các tổ chức khấu trừ thuế TNCN bắt buộc phải chuyển đổi áp dụng chứng từ điện tử khấu trừ thuế TNCN theo quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP. Theo đó, nhiều doanh nghiệp bắt đầu triển khai thủ tục hủy chứng từ khấu trừ thuế tncn điện tử > Xem thêm: […]