Tag Archives: công ty cổ phần

Sơ đồ bộ máy kế toán công ty cổ phần

Kế toán được xem là là một công cụ hữu hiệu trong quản lý kinh tế với chức năng phân tích, xử lí dữ liệu, truyền tải thông tin đầy đủ, chính xác đến những nhà quản lý, tạo cơ sở vững chắc cho nhà quản lý có được các quyết sách kinh doanh đúng […]