Tag Archives: dịch vụ khách sạn

Những nghiệp vụ của kế toán khách sạn

Làm kế toán khách sạn tưởng là những việc khá dễ dàng nếu bạn coi đó là các hoạt động dịch vụ thông thường rồi cho tất cả vào doanh số dịch vụ.  Tuy nhiên thực tế cho biết rằng đây không hề là việc đơn giản. Vậy họ đang làm các việc như thế […]