Tag Archives: dịch vụ lập bảng cân đối

Cách lập bảng cân đối kế toán theo thông tư 133

Bảng cân đối kế toán và báo cáo tài chính là các thông tin giúp ta biết doanh thu, dòng tiền của công ty. Đồng thời ta cũng có thể biết kết quả của công ty ở hiện tại để dự báo tương lai. Với doanh nghiệp thì cần thiết nên biết đến việc thành […]