Tag Archives: dịch vụ y tế

Hạch toán kế toán dịch vụ y tế cùng Thái Phong

Việc phải cạnh tranh với nhiều nền kinh tế thị trường mới, đặc biệt là với những nhà đầu tư ngoại trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công là sự tất yếu đang xảy ra.  Trước thực tế trên, việc sử dụng mô hình quản trị kế toán – tài chính mới để không […]