Tag Archives: định khoản

Kế toán bán hàng định khoản như thế nào?

Đối với doanh nghiệp thương mại ,bán hàng là hoạt động phán ánh tình hình kinh doanh của DN. Hoạt động này có phát sinh thường xuyên, liên tục thì chứng tỏ DN hoạt động được. Vì thế việc ghi nhận hoạt động bán hàng yêu cầu cần phải rất chính xác và kịp thời. […]

Hướng dẫn định khoản kế toán

Định khoản kế toán là một nghiệp vụ định khoản kinh tế phát sinh cơ bản nhất mà kế toán bắt buộc phải nắm vững. Trong bài viết dưới đây kế toán Thái Phong sẽ chia sẻ cách định khoản kế toán mới nhất. > Xem thêm: Quy trình thu chi tiền mặt tại công ty như thế […]

Xác định khoản thanh lý tài sản cố định 2023

Việc xác định khoản thanh lý tài sản cố định là điều quan trọng đối với việc quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản. Bài viết dưới đây đề cập đến quy định thanh lý tài sản cố định cũng như cách hạch toán thanh lý TSCĐ chi tiết nhất. Hãy cùng […]