Tag Archives: gtgt

Kế toán thuế gtgt theo phương pháp trực tiếp

Hiện nay, có nhiều phương pháp để doanh nghiệp có thể nộp thuế GTGT cho cơ quan Nhà nước. Phương pháp phổ biến nhất đối với các doanh nghiệp chính là phương pháp trực tiếp. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu biết rõ về phương pháp này. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu kế […]

Tìm hiểu về quy định thuế gtgt

Thuế giá trị gia tăng là loại thuế gián thu mà đa số nhân dân nhắc lại với cách hiểu là thuế GTGT vì nó là dạng thuế đánh trên phần tăng lên của sản phẩm và dịch vụ. Thuế giá trị gia tăng có nhiều loại như 0%, 5% và thông dụng hơn hết […]