Tag Archives: hạch toán hàng biếu tặng

Nên hạch toán hàng biếu tặng như thế nào?

Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp có thể tặng quà cho đối tác hoặc nhân viên trong công ty. Vậy việc hạch toán hàng hóa trong trường hợp này được diễn ra như thế nào? Hãy tham khảo bài viết chi tiết dưới đây về cách hạch toán hàng biếu tặng của […]