Tag Archives: hạch toán hàng khuyến mại

Hạch toán hàng khuyến mại không thu tiền

Ngày nay, hoạt động khuyến mại đang ngày càng được các nhà quản trị doanh nghiệp chú ý đến bởi vì đó là hình thức khá hiệu quả để thu hút khách hàng quan tâm đến sản phẩm của họ. Chính vì vậy, hạch toán hàng khuyến mại không thu tiền là một nhiệm vụ […]