Tag Archives: hạn cuối nộp thuế môn bài

Hạn cuối nộp thuế môn bài là bao giờ?

Thuế môn bài là một sắc thuế trực thu và thường là định ngạch đánh vào giấy phép kinh doanh (môn bài) của các doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Thuế môn bài được thu hàng năm cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp. Mức thu phân theo bậc, dựa vào số vốn đăng […]