Tag Archives: hóa đơn bán hàng theo nghị quyết 43

Hướng dẫn xuất hóa đơn bán hàng theo nghị quyết 43

Ngày 11/01/2022 Quốc Hội đã thông qua Nghị Quyết 43/2022/ NĐ-QH15 về giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8%. Ngày 28/01/2022 Chính phụ ban hành Nghị định 15/2022/NĐ-CP về chính sách miễn giảm thuế theo Nghị Quyết 43/2022/NQ-QH15 thời gian áp dụng từ ngày 01.02.2022 đến hết ngày 31.12.2022. Hãy cùng kế toán Thái Phong […]