Tag Archives: hóa đơn trực tiếp có được giảm thuế gtgt không

Hóa đơn trực tiếp có được giảm thuế gtgt không

Ðể thuận tiện cho việc kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo định kỳ; thì việc giữ lại các hoá đơn trong mua bán; kinh doanh là điều cần thiết. Tuy nhiên bạn biết đó trong mua bán; hay trong kinh doanh có rất nhiều loại hoá đơn khác nhau. Trong đó có […]