Tag Archives: Hoàn chỉnh sổ sách cuối năm

Hoàn chỉnh sổ sách cuối năm gồm những công việc gì

Hoàn chỉnh sổ sách cuối năm là việc xác định tổng số tiền đã đóng vào ngành tài chính, đánh giá tình hình hoạt động hoà vốn – thua lỗ trong một năm của doanh nghiệp. Vì vậy doanh nghiệp cần thuê một công ty kế toán dịch vụ có tư cách pháp nhân và […]