Tag Archives: hợp nhất báo cáo

Tìm hiểu về quy trình hợp nhất báo cáo tài chính

Quy trình hợp nhất báo cáo tài chính là một loại báo cáo cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông của công ty mẹ. Báo cáo này sẽ cho thấy được bức tranh tổng thể về cả quá trình và hoạt động cho cả tập đoàn. Vậy nên những thông tin khi lập […]