Tag Archives: Hướng dẫn cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Hướng dẫn cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Hướng dẫn cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp, đây là loại thuế trực thu, được tính trên cơ sở thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và các thu nhập khác theo quy định của pháp luật. Đây là một trong những nguồn […]