Tag Archives: kê khai điều chỉnh giảm thuế gtgt đầu vào

Kê khai điều chỉnh giảm thuế gtgt đầu vào như thế nào?

Doanh nghiệp tự kê khai hay thuê dịch vụ kế toán, đại lý thuế kê khai thuế vẫn không tránh khỏi có sai, sót hóa đơn trong quá trình kê khai điều chỉnh giảm thuế gtgt đầu vào. Doanh nghiệp sẽ không bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với trường hợp khai […]