Tag Archives: Kế toán công ty vận tải hành khách

Kế toán công ty vận tải hành khách

Doanh nghiệp vận tải hành khách thông thường có một số đặc thù chung tương tự với doanh nghiệp khác nhưng cũng có nhiều đặc điểm riêng biệt của đơn vị chở hành khách mới phát sinh. Dưới đây là một số nhiệm vụ của kế toán công ty vận tải hành khách cần phải […]