Hướng dẫn xử lý hóa đơn điện tử viết sai mới nhất sẽ tuỳ thuộc vào chủ thể phát hiện và thời gian phát hiện, hoặc nội dung đó bị sai mà theo quy định có những biện pháp xử lý khác nhau. Sau đây là chỉ dẫn cụ thể cách thức xử lý hoá đơn điện tử bị sai sót mới nhất đến thời điểm hiện nay. 

> Xem thêm: Hướng dẫn điều chỉnh hóa đơn điện tử

xử lý hóa đơn điện tử viết sai

Một số quy định về xử lý hóa đơn điện tử viết sai

Cách thức xử lý hoá đơn điện tử viết sai sau khi cấp mã của CQT: 

Nghị định 119/2018/NĐ-CP được hướng dẫn chi tiết tại Khoản 11 và Điều 17 Thông tư 68/2019/TT-BTC thì trong việc lập, dùng hoá đơn điện tử có bị sai sót khi được phát hiện sẽ xử lý như sau: 

Trường hợp người bán phát hiện hoá đơn điện tử có mã của CQT khi gửi đến người mua có sai sót

 – Người bán thực hiện thông báo với CQT theo Mẫu 04 (ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP) trong việc huỷ hoá đơn điện tử có mã đã lập có sai sót và lập hoá đơn hoá đơn điện tử mới. 

 – Lập hoá đơn hoá đơn điện tử mới có ký số và ký điện tử gửi CQT đề nghị cấp mã hoá đơn mới thay thế hoá đơn đã lập rồi gửi đến người mua. 

 – CQT thực hiện huỷ hoá đơn điện tử đã được cấp mã có sai sót lưu trữ trên máy chủ của CQT. 

> Xem thêm: Tìm hiểu về misa hóa đơn điện tử

xử lý hóa đơn điện tử viết sai

Trường hợp hoá đơn điện tử có mã của CQT đã gửi đến người mua phát hiện có sai sót được xử lý như sau: 

Trường hợp có sai sót với tên tuổi hoặc địa chỉ của người mua nhưng không sai mã số thuế và những thông tin cũng không sai sót: 

 – Người bán thông báo với người mua biết việc hoá đơn có sai sót. 

 – Thông báo với CQT theo Mẫu 04 (ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP) 

 – Không phải lập lại hoá đơn. 

Trường hợp có sai sót về mã số thuế, hoặc giá tiền ghi trên hoá đơn, sai mức thuế suất, tính phí, hay hàng ghi trên hoá đơn không cùng chủng loại và trọng lượng: 

 – Người bán và người mua lập biên bản thống nhất ghi rõ ràng sai sót. 

 – Người bán thông báo với CQT theo Mẫu 04 (ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP) thực hiện việc huỷ hoá đơn điện tử và lập hoá đơn hoá đơn điện tử mới thay thế các hoá đơn điện tử đã được cấp mã có sai sót. 

 – Sau khi nhận được thông báo, CQT thực hiện huỷ hoá đơn điện tử đã được cấp mã có sai sót lưu trữ trên máy chủ của CQT. 

 – Hoá đơn điện tử mới thay thế hoá đơn điện tử đã được cấp mã có sai sót cần có dòng chữ “Thay thế các hoá đơn ký hiệu mẫu số, ký hiệu hoá đơn. .. số hoá đơn. .. hoặc ngày. .. tháng. .. năm”. 

 – Người bán ký số và ký điện tử trên hoá đơn điện tử mới thay thế hoá đơn điện tử đã lập có sai sót sau đó người bán gửi CQT đề nghị CQT cấp mã vào hoá đơn điện tử mới.

Trường hợp CQT phát hiện hoá đơn điện tử đã được cấp mã có sai sót. 

 – CQT thông báo với người bán theo Mẫu 05 (ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP) hướng dẫn người bán khắc phục sai sót. 

 – Trong thời hạn 02 ngày tính từ ngày nhận được thông báo của CQT, người bán thực hiện thông báo với CQT theo Mẫu 04 (ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP) về việc huỷ hoá đơn điện tử có mã đã lập có sai sót. 

 – Lập hoá đơn điện tử mới có ký số và ký điện tử gửi CQT đề nghị cấp mã hoá đơn điện tử mới thay thế hoá đơn điện tử đã lập để gửi đến người mua. 

 – Nếu người bán không thông báo với CQT thì CQT phải thông báo cho người bán biết sai sót của hoá đơn đã được cấp mã để người bán thực hiện chỉnh sửa hoặc huỷ hoá đơn. 

> Xem thêm: Dịch vụ chữ ký số, hóa đơn điện tử

xử lý hóa đơn điện tử viết sai

Xử lý hóa đơn điện tử viết sai không có mã của CQT đã lập

Trường hợp hoá đơn điện tử không có mã của CQT đã gửi đến người mua có phát hiện sai sót. 

Trường hợp có sai sót về tên tuổi, địa chỉ của người mua nhưng không sai mã số thuế và những thông tin khác không sai sót: 

 – Người bán thông báo đến người mua biết việc hoá đơn có sai sót. 

 – Không phải lập lại hoá đơn. 

 Lưu ý: Trường hợp dữ liệu hoá đơn điện tử đã gửi CQT thì người bán thực hiện thông báo với CQT theo Mẫu 04 (ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP). 

Trường hợp có sai về mã số thuế, thiếu số tiền ghi trên hoá đơn, sai mức thuế suất, tiền phạt hoặc hàng không đạt chủng loại và giá trị: 

 – Người bán và người mua lập biên bản thống nhất ghi nhận rõ ràng sai sót. 

 – Người bán lập hoá đơn điện tử mới thay thế cho hoá đơn điện tử đã lập có sai sót. 

 – Hoá đơn điện tử mới thay thế hoá đơn điện tử đã lập có sai sót cần có dòng chữ “Thay thế cho hoá đơn ký hiệu mẫu, mã hoá đơn. .. số tiền. .. hoặc ngày. .. tháng. .. năm”. 

 – Người bán ký số hoặc ký điện tử trên hoá đơn điện tử mới thay thế hoá đơn điện tử đã lập có sai sót sau đó người bán gửi đến người mua. 

 Lưu ý: Trường hợp dữ liệu hoá đơn điện tử có sai sót đã gửi CQT thì người bán thực hiện thông báo với CQT theo Mẫu 04 (ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP) và gửi dữ liệu hoá đơn điện tử mới đến CQT. 

> Xem thêm: Dịch vụ cung cấp chữ ký số Hải Phòng

xử lý hóa đơn điện tử viết sai

Trường hợp ngay sau nhận dữ liệu hoá đơn điện tử mới CQT phát hiện hoá đơn điện tử đã lập có sai sót. 

 – CQT thông báo đến người bán theo Mẫu 05 (ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP) yêu cầu người bán khắc phục sai sót. 

 – Trong thời hạn 02 ngày tính từ ngày nhận được thông báo của CQT thì người bán thực hiện thông báo với CQT theo Mẫu 04 (ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP) về việc huỷ hoá đơn (nếu có) . 

 – Nếu người bán thông báo huỷ hoá đơn điện tử đã lập thì người bán lập hoá đơn điện tử mới để gửi người mua và gửi toàn bộ dữ liệu hoá đơn cho CQT. 

 – Nếu người bán không thông báo với CQT thì CQT sẽ thông báo đến người bán những sai sót của hoá đơn đã lập yêu cầu người bán thực hiện chỉnh sửa hoặc huỷ hoá đơn. 

 Lưu ý cuối cùng: Hoá đơn điện tử đã huỷ không có giá trị sử dụng mặc dù nó được lưu trữ nhằm hỗ trợ tìm kiếm.

Trên đây là tìm hiểu về xử lý hóa đơn điện tử viết sai của chúng tôi. Hy vọng bài viết này sẽ cung cấp cho các bạn những thông tin hữu ích. Đừng quên truy cập website https://thaiphonggroup.com/ hoặc liên hệ với hotline 090.6151.768 của chúng tôi để nhận thông tin về những sản phẩm mới nhất nhé. Đồng thời, quý khách hàng có thể ghé thăm công ty chúng tôi tại địa chỉ: Tầng 2 – SH508 San Hô, KĐT Vinhomes Marina – đường Võ Nguyên Giáp, P. Vĩnh Niệm, Q.Lê Chân, TP.Hải Phòng. Kế toán Thái Phong luôn đặt chất lượng dịch vụ lên hàng đầu. Thái Phong rất hân hạnh được hợp tác và cung cấp cho khách hàng những dịch vụ chất lượng nhất nhằm đem đến sự hài lòng cho khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *