Để tiến hành kê khai thuế GTGT nhanh chóng, chính xác trên HTKK, bạn tiến hành theo các bước hướng dẫn dưới đây:
  1. Bước 1: Đăng nhập phần mềm HTKK.
  2. Bước 2: Chọn tờ khai.
  3. Bước 3: Chọn kỳ kê khai thuế GTGT.
  4. Bước 4: Hoàn thành tờ khai thuế GTGT theo mẫu 01/GTGT.
  5. Bước 5: Nộp tờ khai.

Xem thêm: Dịch vụ kê khai thuế Hải Phòng?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *