Tag Archives: Cách xuất hóa đơn đỏ cho cá nhân

Cách xuất hóa đơn đỏ cho cá nhân

Trong hoạt động kinh doanh, tất cả các doanh nghiệp thuộc đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng đều phải lập hóa đơn giá trị gia tăng hay còn gọi là hóa đơn đỏ. Đối tượng bán hàng của doanh nghiệp có thể là cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp… Do đó, bài viết dưới đây kế […]