Tag Archives: đăng ký thành lập doanh nghiệp

Đăng ký thành lập doanh nghiệp gồm những bước nào?

Theo định nghĩa của Luật Doanh nghiệp 2020 thì công ty TNHH gồm: Công ty TNHH một thành viên do một tổ chức hay một cá nhân làm chủ sở hữu và Công ty TNHH hai thành viên trở lên trong trường hợp thành viên đó là tổ chức hoặc cá nhân với số thành […]