Tag Archives: hạch toán giảm giá

Cách hạch toán giảm giá hàng bán trên misa

Cách hạch toán giảm giá hàng bán trên misa– Chiết khấu bán hàng là khoản chiết khấu, mà doanh nghiệp bán thực hiện giảm giá cho khách hàng mua với số lượng lớn theo thoả thuận về chiết khấu thương mại đã ghi trên hợp đồng kinh tế hoặc các cam kết mua, bán hàng. […]