Tag Archives: kê khai thuế thu nhập cá nhân

Hướng dẫn kê khai thuế thu nhập cá nhân

Mỗi cá nhân khi tham gia lao động, ký hợp đồng làm việc đều sẽ phải chịu trách nhiệm đóng thuế thu nhập cá nhân hàng năm. Tuy nhiên, sẽ có những trường hợp thuế bạn đã nộp cao hơn so với mức thuế bạn cần nộp. Do đó, chúng ta có thể yêu cầu […]