Lập tờ khai bổ sung thuế tncn là làm tờ khai điều chỉnh bổ sung thuế Giá trị gia tăng (GTGT), thuế Thu nhập cá nhân (TNCN), thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) cho những tờ khai thuế sai trước thành đúng. Vậy nộp tờ khai bổ sung có bị phạt không? Bài viết dưới đây của kế toán Thái Phong sẽ giải đáp thắc mắc Cách lập tờ khai thuế tncn bổ sung cho bạn. Hi vọng bài viết mang lại nhiều điều bổ ích tới bạn đọc.

> Xem thêm: Hướng dẫn kê khai thuế tncn mới nhất

 

Ke Toan Le Anh (10)

Lập tờ khai bổ sung thuế tncn có bị phạt không?

Căn cứ khoản 3, điều 9, Nghị định 125/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 quy định:

“3. Không xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với trường hợp khai sai, người nộp thuế đã khai bổ sung hồ sơ khai thuế và đã tự giác nộp đủ số tiền thuế phải nộp trước thời điểm cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế hoặc trước thời điểm cơ quan thuế phát hiện không qua thanh tra, kiểm tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế hoặc trước khi cơ quan có thẩm quyền khác phát hiện.”

Căn cứ điều 16, Nghị định 125/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 quy định xử phạt hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn như sau:

Phạt 20% số tiền thuế khai thiếu hoặc số tiền thuế đã được miễn, giảm, hoàn cao hơn so với quy định đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Khai sai căn cứ tính thuế hoặc số tiền thuế được khấu trừ hoặc xác định sai trường hợp được miễn, giảm, hoàn thuế dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn nhưng các nghiệp vụ kinh tế đã được phản ánh đầy đủ trên hệ thống sổ kế toán, hóa đơn, chứng từ hợp pháp;

b) Khai sai làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn, số tiền thuế được miễn, giảm không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản này nhưng người nộp thuế đã tự giác kê khai bổ sung và nộp đủ số tiền thuế thiếu vào ngân sách nhà nước trước thời điểm cơ quan thuế kết thúc thời hạn thanh tra, kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế;

c) Khai sai làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn, số thuế được miễn, giảm đã bị cơ quan có thẩm quyền lập biên bản thanh tra, kiểm tra thuế, biên bản vi phạm hành chính xác định là hành vi trốn thuế nhưng người nộp thuế vi phạm hành chính lần đầu về hành vi trốn thuế, đã khai bổ sung và nộp đủ số tiền thuế vào ngân sách nhà nước trước thời điểm cơ quan có thẩm quyền ra quyết định xử phạt và cơ quan thuế đã lập biên bản ghi nhận để xác định là hành vi khai sai dẫn đến thiếu thuế;

d) Khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn đối với giao dịch liên kết nhưng người nộp thuế đã lập hồ sơ xác định giá thị trường hoặc đã lập và gửi cơ quan thuế các phụ lục theo quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết;

đ) Sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp để hạch toán giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc làm tăng số tiền thuế được hoàn, số tiền thuế được miễn, giảm nhưng khi cơ quan thuế thanh tra, kiểm tra phát hiện, người mua chứng minh được lỗi vi phạm sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp thuộc về bên bán hàng và người mua đã hạch toán kế toán đầy đủ theo quy định.

Trường hợp người nộp thuế có hành vi khai sai theo quy định tại điểm a, b, d khoản 1 Điều này nhưng không dẫn đến thiếu số thuế phải nộp, tăng số thuế được miễn, giảm hoặc chưa được hoàn thuế thì không bị xử phạt theo quy định tại Điều này mà xử phạt theo quy định tại khoản 3 Điều 12 Nghị định này.

“ 3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

Khai sai, khai không đầy đủ các chỉ tiêu liên quan đến xác định nghĩa vụ thuế trong hồ sơ thuế”

> Xem thêm: Mẫu kê khai thuế thu nhập cá nhân mới nhất

lập tờ khai bổ sung thuế tncn

 

Hướng dẫn lập tờ khai bổ sung thuế tncn trong từng trường hợp

Trường hợp đầu tiên là doanh nghiệp khai bổ sung hồ sơ khai thuế không làm thay đổi tiền thuế phải nộp, tiền thuế được khấu trừ và ngay cả tiền thuế đề nghị hoàn thì:

Lúc này doanh nghiệp lập tờ khai thuế của kỳ tính thuế có sai sót đã được bổ sung, điều chỉnh.

Tiếp đến gửi tài liệu giải thích kèm theo.

Tiếp theo, trường hợp doanh nghiệp khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm tăng tiền thuế phải nộp thì:

Trường hợp này, doanh nghiệp lập hồ sơ khai bổ sung đồng thời tự xác định tiền chậm nộp. Ngoài ra, căn cứ vào số tiền thuế phải nộp tăng thêm số ngày chậm nộp và mức tính chậm nộp theo quy định.

Còn đối với trường hợp người nộp thuế không tự xác định hoặc xác định không đúng số tiền chậm nộp. Thì lúc này cơ quan thuế xác định số tiền chậm nộp và thông báo cho người nộp thuế biết.

Thứ 3, trường hợp doanh nghiệp khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm giảm tiền thuế phải nộp thì hướng dẫn kê khai bổ sung quyết toán thuế TNCN như sau:

Trường hợp tiếp theo ngày, doanh nghiệp lập hồ sơ khai bổ sung, số tiền thuế điều chỉnh giảm được tính giảm nghĩa vụ thuế phải nộp. Bên cạnh đó, nếu đã nộp ngân sách nhà nước thì được bù trừ vào số thuế phải nộp của kỳ sau hoặc được hoàn thuế.

Ngoài ra, nếu cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế sau khi kiểm tra, thanh tra. Tiếp theo dưới đây là hướng dẫn kê khai quyết toán thuế TNCN cần điều chỉnh như sau:

  • Người nộp thuế phát hiện sai sót. Tuy nhiên không liên quan đến thời kỳ, phạm vi đã điều tra, thanh tra thì người nộp thuế được khai bổ sung, điều chỉnh và cần  phải nộp tiền chậm nộp theo quy định.
  • Ngoài ra, nếu người nộp thuế phát hiện sai sót liên quan đến thời kỳ đã kiểm tra, thanh tra. Nhưng không thuộc phạm vi đã kiểm tra, thanh tra thì người nộp thuế được khai bổ sung, điều chỉnh và phải nộp tiền cham nộp theo quy định.
  • Cuối cùng, người nộp thuế phát hiện sai sót liên quan đến thời kỳ, phạm vi đã kiểm tra, thanh tra. Việc này dẫn đến phát sinh tăng số thuế phải nộp, giảm số thuế đã được hoàn, giảm số thuế đã được khấu trừ, giảm số thuế đã nộp thừa. Khi đó người nộp thuế được khai bổ sung, điều chỉnh và bị xử lý theo quy định.

Phát hiện kê khai sai khi chưa hết hạn nộp từ khai

Một điểm không bỏ qua đó là khi phát hiện sai sót, dù là sai tiền khai thuế tncn bổ sung hay sai sót không ảnh hưởng đến tiền thuế mà còn trong thời hạn nộp tờ khai thuế thì không lập tờ khai bổ sung mà chỉ cần lập tờ khai mới (tờ khai lần đầu). Sau đó điều chỉnh số liệu cho đúng rồi nộp lại.

Phát hiện kê khai sai khi đã hết hạn nộp tờ khai

> Xem thêm: Đào tạo kế toán

 

Lap To Khai Quyet Toan Thue Tncn6 (1)

Trong trường hợp, sau khi nộp tờ khai mà phát hiện sai sót nhưng đã hết hạn nộp thì người nộp thuế thực hiện những công việc sau:

Bước 1: Đầu tiên, bạn vào phần mềm HTKK, click chọn Kỳ kê khai sai.

Chọn tờ khai bổ sung. Lập được tờ khai bổ sung thì phải có dữ liệu của tờ khai lần đầu trong HTKK. Các nguyên tắc lấy dữ liệu kê khai bổ sung. Sau đó bấm chọn Đồng ý.

Bước 2: Ở bước này, hướng dẫn kê khai bổ sung quyết toán thuế TNCN điều chỉnh các số liệu trên tờ khai.

Trường hợp 1: Đầu tiên nếu kỳ trước quên không nhập số thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển sang thì sửa tại chỉ tiêu 22.

Trường hợp 2: Nếu trường hợp bạn kê sai hóa đơn đầu vào thì bạn có thể kê khai điều chỉnh tăng hoặc giảm trực tiếp trên 3 chỉ tiêu là 23, 24, 25.

Trường hợp 3: Tiếp theo nếu sai sót là hóa đơn đầu ra.

Kê khai điều chỉnh/giảm trực tiếp trên các chỉ tiêu là 29, 30, 31, 32, 33 theo các mức thuế suất trên hóa đơn.

> Xem thêm: Đại lý thuế Hải Phòng

lập tờ khai bổ sung thuế tncn

Trên đây là tìm hiểu về lập tờ khai bổ sung thuế tncn của chúng tôi. Hy vọng bài viết này sẽ cung cấp cho các bạn những thông tin hữu ích. Đừng quên truy cập website https://thaiphonggroup.com/ hoặc liên hệ với hotline 090.6151.768 của chúng tôi để nhận thông tin về những sản phẩm mới nhất nhé. Đồng thời, quý khách hàng có thể ghé thăm công ty chúng tôi tại địa chỉ: Tầng 2 – SH508 San Hô, KĐT Vinhomes Marina – đường Võ Nguyên Giáp, P. Vĩnh Niệm, Q.Lê Chân, TP.Hải Phòng. Kế toán Thái Phong luôn đặt chất lượng dịch vụ lên hàng đầu. Thái Phong rất hân hạnh được hợp tác và cung cấp cho khách hàng những dịch vụ chất lượng nhất nhằm đem đến sự hài lòng cho khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *