Tag Archives: cách làm quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Cách làm quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Hướng dẫn cách lập tờ khai quyết toán thuế TNDN theo Thông tư 80/2021, lập quyết toán thuế TNDN theo phương pháp doanh thu, chi phí và phương pháp tỷ lệ trên doanh thu. Hãy cùng kế toán Thái Phong đi tìm hiểu về cách làm quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp trong bài viết […]