Tag Archives: đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử

Thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử lần đầu

Việc đăng kí dùng hoá đơn điện tử là một trong các quy định pháp luật bắt buộc với công ty. Thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử lần đầu thế nào là điều các công ty và doanh nghiệp hướng về. Việc làm hồ sơ nhanh chóng gọn sẽ cho phép […]