Tag Archives: ghi số âm

Cách ghi số âm trong bảng cân đối kế toán

HTKK là phần mềm kế toán, giúp hỗ trợ việc kê khai thuế qua mạng cho người nộp thuế được phát hành bởi Tổng cục thuế và được cung cấp một cách miễn phí cho doanh nghiệp sử dụng. Trong thời gian quyết toán thuế, lập báo cáo tài chính vừa qua đã không ít […]