Mẫu bảng tổng hợp công nợ bằng Excel mới nhất

Mẫu báo cáo tổng hợp công nợ được chia thành các cột chính sau:

– Cột A: STT – số thứ tự của các bản ghi trong báo cáo

– Cột B: Tên đơn vị – tên của các đơn vị nợ, ví dụ như các khách hàng, nhà cung cấp, đối tác kinh doanh, …

– Cột C: Số tiền nợ đầu kỳ – số tiền mà đơn vị đang nợ đối với công ty từ đầu kỳ

– Cột D: Phát sinh trong kỳ – số tiền nợ phát sinh trong kỳ báo cáo

– Cột E: Thanh toán trong kỳ – số tiền mà đơn vị đã thanh toán cho công ty trong kỳ báo cáo

– Cột F: Số tiền nợ cuối kỳ – số tiền mà đơn vị đang nợ đối với công ty vào cuối kỳ báo cáo

– Cột G: Ghi chú – các ghi chú hoặc thông tin khác liên quan đến đơn vị nợ.

Tổng cộng, mẫu báo cáo tổng hợp công nợ này giúp người dùng có cái nhìn tổng quan về các đơn vị nợ, số tiền nợ đầu kỳ, số tiền nợ phát sinh và số tiền nợ cuối kỳ, giúp công ty quản lý công nợ hiệu quả hơn.

> Xem thêm: Tìm hiểu về mức thuế hộ kinh doanh ăn uống

bảng tổng hợp công nợ

Một số thông tin về bảng tổng hợp công nợ

Báo cáo tổng hợp công nợ là gì?

Công nợ là khoản nợ của một tổ chức, cá nhân hoặc doanh nghiệp đến một bên thứ ba, bao gồm cả các khoản tiền mà bên đó đã mua hàng hoặc dịch vụ từ tổ chức, cá nhân hoặc doanh nghiệp đó nhưng chưa thanh toán. Công nợ thường được ghi nhận trong sổ sách kế toán của tổ chức, cá nhân hoặc doanh nghiệp, và đôi khi được định giá dựa trên giá trị thực của khoản nợ đó, hoặc dựa trên khả năng thu được của nợ đó. Công nợ là một phần quan trọng của tài sản và khoản phải trả của các tổ chức, cá nhân hoặc doanh nghiệp và cần được quản lý và giám sát một cách cẩn thận để tránh những rủi ro tài chính. Tổng hợp công nợ là quá trình thu thập và sắp xếp tất cả các thông tin về các khoản nợ mà tổ chức, cá nhân hoặc doanh nghiệp đang nợ cho các bên thứ ba. Các thông tin này bao gồm số tiền nợ, thời hạn nợ, lãi suất nợ, thông tin về bên nợ và thông tin về khoản nợ đó. Tổng hợp công nợ cung cấp cho tổ chức, cá nhân hoặc doanh nghiệp một cái nhìn tổng thể về tình trạng công nợ của mình và giúp cho họ có thể quản lý các khoản nợ này một cách hiệu quả hơn. Bằng cách theo dõi các khoản nợ, tổ chức, cá nhân hoặc doanh nghiệp có thể đưa ra quyết định về chi tiêu, đầu tư và tài trợ cho các hoạt động kinh doanh của mình.

Báo cáo tổng hợp công nợ là một báo cáo tài chính cung cấp thông tin chi tiết về các khoản phải thu và phải trả của công ty đối với các khách hàng hoặc đối tác của mình. Báo cáo này thường được lập hàng tháng hoặc hàng quý và cũng có thể được yêu cầu bởi các nhà đầu tư, ngân hàng hoặc cơ quan quản lý thuế. Báo cáo tổng hợp công nợ bao gồm các thông tin cụ thể về các khoản phải thu và phải trả của công ty, bao gồm:

– Tổng số tiền phải thu: Đây là tổng số tiền mà công ty đang chờ đợi từ các khách hàng hoặc đối tác của mình. Các khoản phải thu có thể bao gồm các khoản bán hàng, dịch vụ hoặc lãi suất mà công ty đang đợi để thu lại.

– Tổng số tiền phải trả: Đây là tổng số tiền mà công ty đang nợ cho các khách hàng hoặc đối tác của mình. Các khoản phải trả có thể bao gồm các khoản mua hàng, dịch vụ hoặc lãi suất mà công ty phải thanh toán cho các đối tác của mình.

– Thời hạn trung bình của các khoản phải thu và phải trả: Đây là thời gian trung bình mà các khoản phải thu và phải trả của công ty được chờ đợi. Thời hạn trung bình này thường được tính bằng cách chia tổng số tiền phải thu hoặc phải trả cho số khách hàng hoặc đối tác tương ứng.

– Các khoản phải thu và phải trả được phân loại theo thời hạn thanh toán: Các khoản phải thu và phải trả của công ty thường được phân loại theo thời hạn thanh toán, bao gồm các khoản ngắn hạn (trong vòng 12 tháng) và dài hạn (hơn 12 tháng).

> Xem thêm: Dịch vụ báo cáo thuế

bảng tổng hợp công nợ

– Các khoản phải thu và phải trả được phân loại theo từng khách hàng hoặc đối tác: Các khoản phải thu và phải trả của công ty cũng có thể được phân loại theo từng khách hàng hoặc đối tác tương ứng. Tổng hợp các thông tin về các khoản phải thu và phải trả trong báo cáo tổng hợp công nợ giúp cho doanh nghiệp có cái nhìn tổng quan về tình hình tài chính của công ty phải thu và phải trả, công ty có thể quản lý dòng tiền của mình một cách hiệu quả hơn, đảm bảo các khoản phải thu được thu đầy đủ và kịp thời, giảm thiểu rủi ro về tài chính và tăng cường khả năng thanh toán nợ đúng hạn. Ngoài ra, báo cáo tổng hợp công nợ còn giúp cho nhà quản lý hiểu rõ hơn về các khách hàng hoặc đối tác của công ty, bao gồm thói quen thanh toán, mức độ đáng tin cậy và khả năng thanh toán của họ. Nhờ đó, công ty có thể đưa ra các quyết định về việc mở rộng mối quan hệ kinh doanh với các đối tác mới hoặc thay đổi các chính sách thanh toán với các đối tác hiện tại. Trong tình hình kinh doanh ngày nay, báo cáo tổng hợp công nợ là một công cụ quan trọng để giám sát và quản lý các khoản phải thu và phải trả của công ty. Nó giúp cho doanh nghiệp có cái nhìn tổng quan về tình hình tài chính của mình và đưa ra các quyết định kinh doanh đúng đắn và hiệu quả.

> Xem thêm: Dịch vụ thành lập doanh nghiệp Hải Phòng

bảng tổng hợp công nợ

Nội dung cần có trong mẫu báo cáo tổng hợp công nợ bằng excel gồm những gì?

Mẫu báo cáo tổng hợp công nợ bằng Excel là một tài liệu báo cáo được tạo bằng phần mềm Microsoft Excel, giúp tổng hợp và phân tích các thông tin liên quan đến công nợ của công ty. Mẫu báo cáo này cung cấp các thông tin về các khoản nợ đến và nợ đi của công ty đối với các đối tác, khách hàng, nhà cung cấp và các bên liên quan khác. Mẫu báo cáo tổng hợp công nợ bằng Excel thường được sử dụng để kiểm tra tính đầy đủ và chính xác của các khoản nợ, giúp đưa ra các quyết định kinh doanh phù hợp, đảm bảo sự ổn định và bền vững của công ty. Nó cũng giúp cho việc quản lý công nợ trở nên dễ dàng hơn, đảm bảo rằng công ty sẽ có đủ tài chính để thực hiện các hoạt động kinh doanh. Mẫu báo cáo tổng hợp công nợ bằng Excel bao gồm các thông tin như tên và thông tin liên hệ của đối tác, số tiền nợ, thời gian nợ, hạn thanh toán, trạng thái nợ, số tiền thanh toán và các thông tin khác liên quan. Các thông tin này được trình bày theo cách thức phù hợp và dễ hiểu, giúp người dùng dễ dàng theo dõi và phân tích các thông tin liên quan đến công nợ của công ty. Một mẫu báo cáo tổng hợp công nợ bằng Excel có thể bao gồm các nội dung sau:

– Tiêu đề: Ghi rõ tên công ty và tên báo cáo.

– Thông tin ngày tháng: Ghi rõ tháng và năm báo cáo.

– Thông tin về khách hàng/công ty: Ghi tên khách hàng/công ty, địa chỉ, mã số thuế và thông tin liên hệ.

– Các khoản nợ: Danh sách các khoản nợ theo thời gian từ cũ đến mới nhất. Bao gồm tên khách hàng/công ty, số tiền nợ, thời gian nợ, số ngày quá hạn (nếu có), số tiền phải trả (bao gồm cả lãi suất và phí nếu có).

– Các khoản được trả: Danh sách các khoản được trả theo thời gian từ cũ đến mới nhất. Bao gồm tên khách hàng/công ty, số tiền trả, thời gian trả, số tiền còn lại (nếu có).

– Tổng kết số nợ: Tính tổng số nợ còn lại và số tiền lãi suất/phí nếu có.

– Thống kê số nợ theo thời gian: Đưa ra bảng thống kê số nợ theo thời gian (tuần, tháng, quý, năm). Bao gồm số tiền nợ, số tiền lãi suất/phí và số tiền phải trả. Biểu đồ biểu diễn tình trạng nợ: Sử dụng biểu đồ để trình bày tình trạng nợ của công ty theo thời gian.

– Nhận xét: Nhận xét về tình trạng nợ hiện tại của công ty, các rủi ro và phương pháp giảm thiểu nợ. Mỗi công ty có thể có những yêu cầu khác nhau về báo cáo tổng hợp côn

Trên đây là tìm hiểu về bảng tổng hợp công nợ của chúng tôi. Hy vọng bài viết này sẽ cung cấp cho các bạn những thông tin hữu ích. Đừng quên truy cập website https://thaiphonggroup.com/ hoặc liên hệ với hotline 090.6151.768 của chúng tôi để nhận thông tin về những sản phẩm mới nhất nhé. Đồng thời, quý khách hàng có thể ghé thăm công ty chúng tôi tại địa chỉ: Tầng 2 – SH508 San Hô, KĐT Vinhomes Marina – đường Võ Nguyên Giáp, P. Vĩnh Niệm, Q.Lê Chân, TP.Hải Phòng. Kế toán Thái Phong luôn đặt chất lượng dịch vụ lên hàng đầu. Thái Phong rất hân hạnh được hợp tác và cung cấp cho khách hàng những dịch vụ chất lượng nhất nhằm đem đến sự hài lòng cho khách hàng.g nợ, do đó, các nội dung trong mẫu báo cáo có thể được tùy chỉnh để phù hợp với nhu cầu cụ thể của công ty