Doanh nghiệp xã hội là doanh nghiệp tư nhân đăng ký và thành lập theo từng loại doanh nghiệp đã nêu tại Luật doanh nghiệp, có hoạt động kinh tế nhưng với mục tiêu sử dụng vốn là nhằm xử lý vấn đề xã hội, môi trường vì lợi ích công cộng, phần lợi nhuận thu về phục vụ chủ yếu cho mục tiêu xã hội, môi trường vì lợi ích cộng đồng. Vậy thành lập doanh nghiệp xã hội có khó không? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết sau đây nhé.

> Xem thêm: Phí thành lập doanh nghiệp gồm những gì?

thành lập doanh nghiệp xã hội

 

 

Khái niệm thành lập doanh nghiệp xã hội

Các bước thành lập doanh nghiệp xã hội được làm theo yêu cầu của Luật doanh nghiệp; 

Mục tiêu hoạt động là các vấn đề xã hội và môi trường phục vụ lợi ích cộng đồng; 

Sống tối thiểu 51% tổng số lợi nhuận sau thuế trong năm của doanh nghiệp nhằm tái đầu tư và hoàn thành mục tiêu đã đăng kí. 

Các doanh nghiệp xã hội 

Doanh nghiệp xã hội phi lợi nhuận như một số tổ chức, cá nhân khác; những câu lạc bộ hoặc trung tâm của người khuyết tật và cộng đồng cùng sống với HIV/AIDS. .. 

Doanh nghiệp xã hội có lợi nhuận là loại hình kinh doanh tuy có lợi nhuận song không phải phân pha mức lợi nhuận hoặc mang nặng vấn đề về thuế. Thay vào đó là tập trung cho việc phát triển những hoạt động môi trường, xã hội và phục vụ cộng đồng. Phần lớn lợi nhuận của doanh nghiệp sẽ phải sử dụng để tái đầu tư hay nhằm hỗ trợ thực hiện những mục đích trên. 

Doanh nghiệp xã hội không vì lợi nhuận là doanh nghiệp mà do cá nhân hoặc tổ chức đứng đầu lập doanh nghiệp cân bằng giữa mục tiêu kinh tế và xã hội, chủ yếu tồn tại dưới nhiều dạng của công ty TNHH hay công ty cổ phần. Lợi nhuận thu được phần lớn có thể dùng để kinh doanh hay nhằm phục vụ cho xã hội. 

Điều kiện thành lập doanh nghiệp xã hội

 Điều kiện đối với chủ thể lập doanh nghiệp 

 Tất cả tổ chức, cá nhân lập doanh nghiệp xã hội cần thoả mãn những điều kiện sau đây

 Tổ chức có tư cách pháp nhân; 

 Cá nhân phải dưới 18 tuổi và có đủ năng lực hành vi dân sự; 

 Không trong trường hợp các tổ chức, cá nhân không có nhu cầu thành lập và hoạt động doanh nghiệp ở Việt Nam theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật doanh nghiệp 2020. 

> Xem thêm: Tìm hiểu về giấy phép thành lập doanh nghiệp

thành lập doanh nghiệp xã hội

 Điều kiện góp vốn điều lệ 

 Thay đổi theo ngành nghề và lĩnh vực hoạt động, doanh nghiệp phải thực hiện tăng vốn điều lệ tương ứng với năng lực tài chính của mình. 

 Doanh nghiệp cần bảo đảm huy động vốn đầy đủ theo đúng loại hình tài sản đã cam kết khi xin lập doanh nghiệp trong vòng 90 ngày tính từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, không trừ chi phí xuất hoặc nhập tài sản góp vốn, thực hiện thủ tục pháp lý về chuyển sở hữu tài sản. 

 Trường hợp sau 90 ngày tính từ thời điểm đăng ký tăng vốn hoặc khi không còn số vốn đã huy động thì doanh nghiệp có thể thực hiện việc rút vốn điều lệ. 

 Điều kiện đối với ngành nghề khác 

 Doanh nghiệp được phép đăng ký kinh doanh một số ngành, nghề nào luật không quy định, tuy nhiên những ngành nghề đó lại có thuộc hệ thống các ngành kinh tế Việt Nam. 

 Đối với một số ngành, nghề có điều kiện thì doanh nghiệp cần phải đạt đủ điều kiện của các ngành nghề theo qui định của chính phủ. 

 Điều kiện đặt tên của doanh nghiệp xã hội 

 Theo Điều 37 Luật doanh nghiệp 2020 thì tên của doanh nghiệp xã hội cần bảo đảm hai thành tố: loại hình doanh nghiệp và tên riêng; 

  •  Không sử dụng từ “xã hội” cho tên riêng doanh nghiệp. 
  •  Tên doanh nghiệp không được đặt ở trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng giao dịch hoặc địa chỉ hoạt động của doanh nghiệp. 
  •  Tên doanh nghiệp chỉ có thể đọc hoặc ghi trên những chứng từ thanh toán, hồ sơ tài liệu và sản phẩm của doanh nghiệp xuất bản. 
  •  Không trong những trường hợp bị nghiêm cấm theo qui định tại Điều 38 Luật doanh nghiệp 2020. 

> Xem thêm: Dịch vụ chữ ký số, hóa đơn điện tử

thành lập doanh nghiệp xã hội

 Điều kiện đặt trụ sở doanh nghiệp 

 Trụ sở làm việc của doanh nghiệp phải trên đất Việt Nam, là nơi thường trú của doanh nghiệp và được phân định theo địa giới đơn vị hành chính; có số điện thoại hoặc số fax và email (nếu có) . 

 Không lập trụ sở doanh nghiệp ở địa điểm là căn hộ chung cư (ngoại trừ các văn phòng có mục đích thương mại) hay nhà riêng. 

Một số thông tin cần biết khi thành lập doanh nghiệp xã hội

Tài liệu phải có

 Khi tổ chức, cá nhân có yêu cầu lập doanh nghiệp xã hội và sử dụng dịch vụ của Công ty Kế toán Thái Phong, Khách hàng chỉ cần cung cấp một số tài liệu cho Công ty Kế toán Thái Phong soạn thảo hồ sơ và duyệt hồ sơ, các công việc còn lại sẽ được Kế toán Thái Phong làm hết.

> Xem thêm: Dịch vụ thành lập doanh nghiệp Hải Phòng

thành lập doanh nghiệp xã hội

Thủ tục thành lập doanh nghiệp xã hội

 Bước 1: Hoàn thiện hồ sơ thành lập doanh nghiệp xã hội 

 Kế toán Thái Phong cung cấp thông tin, trình tự và thủ tục hành chính liên quan theo từng nội dung của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp xã hội cho khách hàng cá nhân. 

 Nếu khách hàng sử dụng dịch vụ của Kế toán Thái Phong thì nhân viên của công ty sẽ giúp soạn hồ sơ gửi khách hàng và hướng dẫn chúng tôi làm những bước sau. 

 Nếu công ty không gửi hồ sơ sẽ tập hợp đủ hồ sơ và nộp cho Phòng Đăng ký kinh doanh. 

 Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ xin đăng ký doanh nghiệp và đóng phí công khai thông tin doanh nghiệp 

 Sau khi có đủ hồ sơ, Công ty Kế toán Thái Phong sẽ gửi hồ sơ xin thành lập doanh nghiệp xã hội tại Phòng đăng ký kinh doanh qua Cổng thông tin điện tử quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để tiến hành thẩm tra nội dung. 

 Thủ tục thu phí công khai thông tin thành lập doanh nghiệp sẽ phải tiến hành đồng thời với thủ tục tiếp nhận hồ sơ gia nhập doanh nghiệp. 

 Nếu hồ sơ không đáp ứng, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ trả lời qua công văn nói rõ ràng nguyên nhân cùng những điều kiện chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ cho doanh nghiệp thực hiện. 

 Nếu hồ sơ đầy đủ thì doanh sẽ thực hiện thủ tục gửi 01 bộ hồ sơ (hồ sơ giấy) vào quầy nhận hồ sơ thuộc Phòng đăng ký kinh doanh. 

 Sau khi tiếp nhận hồ sơ (bản giấy) của doanh nghiệp, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ trao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và công khai thông tin doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. 

 Bước 3: Khắc dấu doanh nghiệp 

 Ngay khi có Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp vừa là mã thuế thu nhập công ty, Kế toán Thái Phong sẽ thực hiện gắn con dấu vào doanh nghiệp. 

 Thời hạn hoàn thành: 01 ngày 

 Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp xã hội 

 Giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp xã hội; 

 Con dấu doanh nghiệp xã hội (có đủ chữ kí của người quyết định mở doanh nghiệp) ; 

 Tên thành viên hoặc cổ đông; 

 Bản thoả thuận về mục tiêu xã hội và môi trường; 

 Nghị quyết của doanh nghiệp trong việc thực hiện nội dung bản cam kết về mục tiêu xã hội và môi trường đã ký; 

 Bản sao các cuộc biểu quyết của đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của hội đồng thành viên đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên hoặc của giám đốc công ty/chủ tịch công ty đối với công ty TNHH 1 thành viên và của nhóm thành viên hợp danh trong công ty hợp danh thông qua nội dung bản thoả thuận về mục tiêu xã hội, môi trường; 

 Giấy uỷ nhiệm cử người nhận hồ sơ (nếu không phải là đại diện pháp lý của công ty đã đăng ký) ; 

 Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/hộ chiếu của chủ sở hữu, của từng thành viên góp vốn hoặc của cổ đông khác, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và người được uỷ nhiệm nhận hồ sơ (nếu có) .

Trên đây là tìm hiểu về thành lập doanh nghiệp xã hội của chúng tôi. Hy vọng bài viết này sẽ cung cấp cho các bạn những thông tin hữu ích. Đừng quên truy cập website https://thaiphonggroup.com/ hoặc liên hệ với hotline 090.6151.768 của chúng tôi để nhận thông tin về những sản phẩm mới nhất nhé. Đồng thời, quý khách hàng có thể ghé thăm công ty chúng tôi tại địa chỉ: Tầng 2 – SH508 San Hô, KĐT Vinhomes Marina – đường Võ Nguyên Giáp, P. Vĩnh Niệm, Q.Lê Chân, TP.Hải Phòng. Kế toán Thái Phong luôn đặt chất lượng dịch vụ lên hàng đầu. Thái Phong rất hân hạnh được hợp tác và cung cấp cho khách hàng những dịch vụ chất lượng nhất nhằm đem đến sự hài lòng cho khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *