Kế toán tổng hợp của doanh nghiệp sẽ đảm bảo toàn bộ dữ liệu kế toán tài chính một cách chặt chẽ. Nói cách khác đây là một bộ phận rất quan trọng. Việc quản lý danh nghiệp nắm bắt được tình hình hoạt động của công ty thường trực tiếp thống qua kết quả công việc cuối năm của kế toán tổng hợp. Với những người chưa có kinh nghiệm về công việc kế toán và chưa nắm chắc được những gì cần học hỏi thì hãy tới với bài viết sau đây của Thái Phong.

Như thế nào là công việc cuối năm của kế toán tổng hợp?

Kế toán tổng hợp là chức vụ như thế nào?

Đây được hiểu là bộ phận nhân sự phụ trách tất cả các mảng liên quan đến kế toán của một tổ chức, doanh nghiệp cụ thể.

Công việc cuối năm của kế toán tổng hợp sẽ là ghi chép, thống kê, phản ánh tổng quát các số liệu, dữ liệu thông qua các tài khoản, sổ sách hay báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Việc làm này được triển khai dựa theo các mục tiêu kinh doanh đã đề ra.

Ngoài ra, kế toán tổng hợp cũng là có trách nhiệm hướng dẫn và đào tạo các chuyên viên kế toán khác. Cụ thể là trong việc xử lý những vấn đề liên quan đến nghiệp vụ kế toán. Qua đó thúc đẩy quá trình thực hiện công việc được diễn ra thuận lợi, nhanh chóng hơn đạt kết quả tốt nhất.

Từ đó, chúng ta có thể kết luận rằng, trong một doanh nghiệp kết quả của công việc cuối năm của kế toán tổng hợp nắm giữ vị trí rất quan trọng. Nó đóng vai trò chi phối trực tiếp đến sự chuẩn xác của các vấn đề tài chính và minh bạch trước sự chứng kiến của pháp luật.

Xem thêm: 7 nguyên tắc kế toán

Nhiệm vụ trong công việc cuối năm của kế toán tổng hợp

Các công việc cuối năm của kế toán tổng hợp có thể cung cấp cho doanh nghiệp những thông tin về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong đó được thể hiện quãng thời gian hoạt đồng vừa qua hay thời gian hoạt động đang diễn ra của doanh nghiệp. Qua đó có thể so sánh, đối chiếu kết quả kinh doanh của doanh nghiệp so với thị trường nhằm giúp quản lý, giám đốc có những quyết định kinh tế đưa doanh nghiệp đạt hiệu suất tốt nhất.

Xem thêm: đào tạo kế toán

Kế toán tổng hợp có trách nhiệm gì đối với doanh nghiệp?

Trong một doanh nghiệp cụ thể, công việc cuối năm của kế toán tổng hợp được chi tiết hóa qua trách nhiệm của họ.

Hợp tác với kế toán trưởng để tiến hành xây dựng, tạo cơ hội phát triển cho doanh nghiệp. Nhất là trong các vấn đề liên quan đến tài chính tác dộng đến sự phát triển lâu dài của doanh nghiệp. Cụ thể công việc cần được triển khai sẽ thường có sự khác nhau tùy thuộc vào quy mô, yêu cầu của các công ty.

Có nghĩa vụ đánh giá vào tình hình thực tế của công ty để đưa ra các đề xuất nhằm cải thiện quy trình làm việc. Việc này giúp cho quá trình kinh doanh sản xuất diễn ra nhanh chóng và đạt hiệu quả quả cao, hạn chế thấp nhất sự sai sót.

Xây dựng kế hoạch công việc phù hợp cho tổ chức nhân sự tiến hành thực hiện.

Câp nhật liên tục các văn bản pháp luật, thông tin mới có liên quan tới vấn đề kế toán tài chính. Để đồng nhất quá trình làm việc trong nội bộ công ty cũng như các bên liên quan khác bên ngoài như cơ quan thuế và ngân hàng.  Quá trình cập nhật này sẽ giúp vấn đề hợp tác kinh doanh diễn ra thuận lợi, suôn sẻ.

Đảm bảo quá trình hạch toán diễn ra kịp thời. Dồng thời đảm bảo tính hợp lệ trước cơ quan pháp luật.

Xem thêm: Kế toán tổng hợp là gì? Công việc của kế toán tổng hợp?

Công việc của kế toán tổng hơp cuối năm cụ thể là gì?

Đưa ra sự so sánh giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp với chứng từ, sổ sách kế toán để tiến hành cân đối.

Rà soát đảm bảo tính hợp lý của số dư cuối kỳ và độ chính xác của số liệu trong báo cáo chi tiết

Tiến hành lập bảng cân đối số nghiệp vụ dựa trên phát sinh tài khoản năm để đưa thông tin cần thiết lên các báo cáo.

Lập chi tiết và cụ thể các tờ khai quyết toán thuế TNDN và TNCN, thuế GTGT, báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, báo cáo kết quả kinh doanh…

In ấn và lưu trữ các loại sổ sách theo quy định. Bao gồm sổ quỹ, báo cáo tình trạng xuất nhập tồn kho, sổ chi tiết, phiếu thu chi….

Tiến hành xử lý, thu thập và tổng hợp dữ liệu kế toán liên quan đến các hoạt động kinh tế. Dựa trên phát sinh trong kỳ của doanh nghiệp như:

  • Phiếu chi
  • Phiếu thu
  • Hóa đơn
  • Phiếu xuất
  • Phiếu nhập,…

Kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của các chứng từ liên quan. Đồng thời tiến hành ghi chép tài khoản vào các sổ sách liên quan.

Tổ chức hạch toán chi phí, doanh thu, công nợ, tài sản cố định và tài sản vô hình,…

Theo dõi và quản lý công nợ, nắm được tình hình lãi – lỗ của doanh nghiệp để báo cáo cho nhà quản lý và về tình hình chiếm dụng vốn từ phía khách hàng, đối tác.

Trên đây là tìm hiểu về công việc cuối năm của kế toán tổng hợp  của chúng tôi. Hy vọng bài viết này sẽ cung cấp cho các bạn những thông tin hữu ích.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *