Theo Thái Phong được biết hiện tại nhiều doanh nghiệp đang có những nhu cầu tìm hiểu về dịch vụ kế toán hoặc dịch vụ quyết toán thuế hay quan trọng hơn đó là thuê làm báo cáo tài chính cuối năm. Vậy làm cách nào để thuê dịch vụ báo cáo tài chính hiệu quả. Nếu bạn quan tâm tới vấn đề hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết qua bài viết sau đây.

thue-dich-vu-lam-bao-cao-tai-chinh-cuoi-nam

Thuê làm báo cáo tài chính cuối năm được hiểu thế nào?

Với Thái Phong cách lựa chọn dịch vụ hoặc đối tác nhận làm báo cáo tài chính cuối năm thì gồm rất nhiều tiêu chí. Chủ yếu là dựa theo độ chuyên nghiệp và mong muốn của doanh nghiệp khi thực hiện công việc. Vậy để xác định doanh nghiệp của mình muốn được giải quyết vấn đề thì hãy đọc qua thông tin này nhé.

Báo cáo tài chính là khái niệm gì?

Dựa vào quy định tại Khoản 1, Điều 3, Luật Kế toán số 88/2015/QH13, báo cáo tài chính là hệ thống thể hiện thông tin kinh tế và tình hình tài chính của đơn vị kế toán. Được trình bày theo mẫu biểu quy định tại chuẩn mực kế toán .

Nói cách khác công việc này giúp cung cấp thông tin cho doanh nghiệp về tình hình tài chính, kinh doanh và các luồng tiền.

Xem thêm: đào tạo kế toán 

Thời hạn cuối nộp báo cáo tài chính

Khi lựa chọn thuê kế toán làm báo cáo tài chính thì bản thân doanh nghiệp cũng nên có hiểu biết về thời hạn khi nộp báo tài chính.

Cụ thể:

Đối với doanh nghiệp Nhà nước

Với thời hạn nộp báo cáo tài chính theo quý

Tính từ ngày kết thúc kỳ kế toán quý chậm nhất là 20 ngày. Với công ty mẹ và tổng công ty nhà nước sẽ tiến hành nộp BCTC hạn cuối là 45 ngày. Còn với các công ty trực thuộc doanh nghiệp sẽ nộp BCTC cho công ty mẹ và sẽ được bên công ty mẹ quy định thời hạn.

Thời hạn nộp BCTC theo năm

Cũng giống như thời hạn của BCTC theo quý thì hạn sẽ tính từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm và chậm nhất là 30. Với các công ty mẹ và tổng công ty nhà nước thì hạn là chậm nhất 90 ngày. Còn các đơn vị kế toán trực thuộc vẫn sẽ nộp BCTC theo thời hạn quy định cho công ty mẹ .

Với những doanh nghiệp khác:

Đối với doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh bắt buộc phải nộp BCTC năm hạn là 30 ngày kể được tính từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm. Còn các đơn vị kế toán khác hạn sẽ là 90 ngày.

Với các đơn vị kế toán trực thuộc sẽ tiến hành nộp BCTC năm cho đơn vị kế toán cấp trên theo thời hạn quy định.

thue-dich-vu-lam-bao-cao-tai-chinh-cuoi-nam

Xem thêm: rà soát kiểm tra hóa đơn 

Những giấy tờ cần thiết để nộp báo cáo tài chính

Một tiêu chí lựa chọn khác cho doanh nhiệp khi thuê kế toán làm báo cáo tài chính cuối năm đó là yêu cầu kế toán vien bắt buộc phải nắm vững được những giấy tờ nằm trong báo cáo tài chính.

Cụt thể:

Đầu tiên là bộ tờ khai quyết toán thuế và tờ khai quyết toán thuế thu nhập cụ thể của doanh nghiệp.

Tiếp theo là bộ báo cáo tài chính bao gồm bảng cân đối kế toán cùng với báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh chi tiết và bảng cân đối tài khoản.

Cùng các phụ lục cần thiết đi kèm chẳng hạn như thuyết minh về BCTC hoặc tình hình thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước của doanh nghiệp.

Thông tin về mục đích và vai trò thuê làm báo cáo tài chính cuối năm

Báo cáo tài chính có vai trò quan trọng, nó phản ánh tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Để biết được lợi ích cũng như vai trò khi thuê kế toán làm báo cáo tài chính cuối năm Thái Phong sẽ cung cấp những thông tin sau cho bạn

thue-dich-vu-lam-bao-cao-tai-chinh-cuoi-nam

Xem thêm: 7 nguyên tắc kế toán

Mục đích của thuê làm báo cáo tài chính cuối năm

Đầu tiên đó là cung cấp thông tin chính xác về tình trạng kinh doanh và tóm tắt về tình hình tài chính thực tế của doanh nghiệp. Đáp ứng yêu cầu quản lý của chủ doanh nghiệp nhu cầu của người sử dụng dụng trong việc điều chỉnh các luồng tiền và đưa ra các quyết định kinh tế.

Cung cấp thông tin chính xác về những vấn đề bao gồm tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu cũng như doanh thu và thu nhập; lãi lỗ của kết quả kinh doanh. Đồng thời là tình trạng thuế và các khoản phải nộp cho nhà nước. BCTC cũng cung cấp thông tin về tình trạng ra vào luân chuyển của luồng tiền trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

 

Vai trò của thuê làm báo cáo tài chính cuối năm

– Cung cấp chỉ tiêu cần thiết về kinh tế, tài chính. Giúp doanh nghiệp nhận biết, kiểm tra tình hình hoạt động sản xuất của doanh nghiệp.

– Giúp doanh nghiệp phân tích hoạt động kinh tế, tài chính. Tạo điều kiện cho quản lý doanh nghiệp để nhận biết và đánh giá tình hình kinh doanh, tình trạng sử dụng vốn của doanh nghiệp.

– Phát hiện tiềm năng về kinh tế dựa trên số liệu thể hiện trên BCTC, đồng thời dự đoán tình hình, xu hướng hoạt động của doanh nghiệp một cách đúng đắn, có hiệu quả.

– Phục vụ việc lập kế hoạch sản xuất đồng thời kinh doanh, đầu tư của doanh nghiệp qua kết quả cung cấp số liệu phù hợp.

Trên đây là tìm hiểu về thuê làm báo cáo tài chính cuối năm của chúng tôi. Hy vọng bài viết này sẽ cung cấp cho các bạn những thông tin hữu ích. Đừng quên truy cập website https://thaiphonggroup.com/ hoặc liên hệ với hotline 090.6151.768 của chúng tôi để nhận thông tin về những sản phẩm mới nhất nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *